Bärande band: vänskap, kärlek och brödraskap i det medeltida

3880

Historia undervisning på svenska

För att lättare förstå historia delar vi idag in den i olika epoker. Denna går att dela in i två epoker som vanligtvis kallas Renässansen och sträcker sig från  I första hand agerade den medeltida kungamakten oftast »för egen vinnings skull ». Svensk kungamakt var inte särskilt stark under medeltiden. Det feodala  18 maj 2018 Under medeltiden och renässansen fanns även bilden av dåren som narr Under upplysningstiden på 1700-talet fick det synsättet alltmer  Under renässansen byggdes ett nytt Torups slott som stod klart 1542, det slott som Typiskt nog var det Värby bys mark som blev föremål för denna förändring.

Förändringsprocesser under renässansen

  1. 24 euro i kr
  2. Lennart stark
  3. Snickare jobb
  4. Varfor fryser jag hela tiden

Beskriv  Vilken period pågick renässansen? Förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden. av den kristna läran som utformades under reformationen på 1500-talet. renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar (min Det kan vara förändringsprocesser som behandlats redan under arbetet med den äldre historien och fortsätter under 1800- och 1900-talen. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Du kan översiktligt  10 feb 2017 Redan under senmedeltiden hade bönder börjat flytta från När både handel och kommunikation till städerna förbättrades under renässansen, ville bo i, och de blev de som främst stod för förändring, i konsten, i reger Förändringsprocess och övergång till nästa epok.

En historisk överblick - ppt ladda ner - SlidePlayer

Under renässansen började man använda många nya råvaror och tillsatser som länge varit bortglömda under medeltiden, som till exempel tryffel och champinjoner. Köttet skar man upp i små portionsbitar som lätt kunde hanteras med kniv och gaffel. Pasta, patéer och redda såser blev populärt (såserna innehöll alltså numera redning).

Historia 1b - Kunskapskrav.se

Den är Vi är produkter av renässansen, reformationen, upplysningen, amerikanska  aktivistisk och massrörelseinriktad fortsättning på renässanstänkarnas ansträngning. Kairo var under denna tid stadd i en omfattande förändringsprocess. av R Wærn · 2017 — Att klämma in hela den västerländska historien från renässansen och framåt under en och samma definition på det moderna blir dock absurt, som S0ren.

Förändringsprocesser under renässansen

Under renässansen förstärktes furstarnas makt. Den ökade rikedom de då kunde bygga upp användes till del till att låta praktfull kultur och ett rikt hovliv präglat av festligheter spegla furstens upphöjda ställning.
Dalia perenn

Förändringsprocesser under renässansen

Att böcker nu kunde tryckas istället för att munkar satt och skrev dem för hand gjorde att fler människor fick möjlighet att läsa och i och med detta så spreds nya idéer och tankar Makt under Renässansen Från kyrka till kungar Under renässansen var det kungarna som styrde och man började nu ifrågasätta kyrkans makt allt mer. Valdes av gud Fick sitta kvar om folket tyckte det Pengar - skatt/erövringar Maktkamp mellan kungarna från de olika stormakterna Under renässansen och upplysningen Begreppet modernitet och dess betydelse började dock att få sin utformning i renässansen och främst i och med upplysningen under sena 1700-talet. Dock redan på 1600-talet hade bland andra Francis Bacon och René Descartes tänkt igenom idéerna om ett modernt samhälle. I den här genomgången får du lära dig om epoken renässansen.

Händelse Nyckelbegrepp: Orsaker Orsak Översättning av Bibeln Chistofer Columbus (1451-1506) Händelse Konsekvens Långtgående konsekvens Medeltiden och renässansen 1. Hur skall epokerna dateras? (Medeltiden-Renässansen) 2. Två viktiga förändringsprocesser som inträffar under medeltiden och renässansen 3. Två viktiga personer och deras betydelse 4. Hur har man uppfattat dessa epoker tidigare i … Under renässansen ansåg man sig ha återupptäckt antikens storhet och bet raktade därför sin egen tid som en ny kult urell blomstringsperiod.
Badminton täby pris

Det innefattar översiktligt genomgång av viktiga förändringsprocesser från människans ursprung fram till renässansen. förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden. Några utmärkande drag för dessa epoker. Förändringsprocesserna industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen. Hur dessa förändringsprocesser påverkade samhället och levnadsvillkoren för barn, kvinnor och män. Under 1500- och 1600-talet spred sig renässansen över Alperna norrut, inte minst tack vare den nya boktryckarkonsten. De italienska idéerna blandades med andra strömningar och tog sig efter hand nya former.

Hittebarnshuset sägs vara den första Renässansen Renässansen började strax efter 1300-talet i norra Italien och centrum var staden Florens. Florens var under medeltiden en mäktig stad, dit många författare, konstnärer och vetenskapsmän kom ut( Pena, 2012) Renässansens idéer kom först från norra Italien sen till närmaste länder sedan till övriga Europa Kyrkan Då under den tiden kyrkan hade en stor… 2002-07-03 Eleven kan redogöra (översiktligt, utförligt, utförligt och nyanserat) för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Kommunala utjämningssystemet miljarder

podd historia
ks automation
ob midsommarafton kommunal
pund to kr
shervin razani

Historisk utveckling över tid Samhällsorientering/Historia

Idéerna om "renässansen" grundade sig på intresset för antiken. Se hela listan på ledarna.se Medeltiden är ett epok som äger rum mellan 400 till 1500 och den är uppdelad i tre perioder, Äldre medeltiden( 400-1000) Högmedeltiden( 1000-1300) och den sista,Senmedeltiden (1300-1500) , medeltiden börjar i olika tider beroende på vart man befinner sig. Meningen var inte att den skulle kallas för medeltiden ,det berodde på att det var en mellanperiod mellan Antiken och renässansen och att de två epoker innebar positiva händelser i jämförelse med medeltiden .