Jords egenskaper - Statens geotekniska institut

1113

Beskrivning av hydrogeologisk konceptuell modell

lakvattnets sammansättning, karaktär och volymer. GENOMFÖRANDE. Förbered. Att tänka på! Kontrollera - Läge för provpunkt – sätt ut eller mät in provpunkt. - Benämning av provpunkt. - Att utrustning, provkärl m.m.

Hydraulisk konduktivitet jordarter

  1. När får man indraget csn
  2. Ml bygg sundsvall
  3. Lagt hba1c utan diabetes
  4. Arbetsförmedlingen ludvika kontakt
  5. Förenklad upphandling mall
  6. Motiverande samtal att hjälpa människor till förändring
  7. Motor battery calculator
  8. Intellektuell särbegåvning
  9. Jourtid veterinär
  10. Köpa brandskyddsutrustning

r r w es. För samma material helt vattenmättat gäller. e = w rs/ rw. Portalet brukar variera mellan 0,3€–€3,0 för lera och silt och mellan 0,15 och 0,9 för sand och grus. Hydraulisk konduktivitet (även permeabilitet).

BILAGA 3. HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

HYDRAULISK KONDUKTIVITET I BERG Bergets förmåga att släppa igenom vatten, som ofta uttrycks i hydraulisk konduktivitet, K (m/s), eller transmissivitet, T (m 2 /s), avgörs av en mängd faktorer. I denna rapport görs ingen detaljerad beskrivning av detta utan endast en introduktion till ämnet.

HYDROGEOLOGISK UTREDNING

Hydrogeologiska Jordarterna i markytan vid det planerade broläget utgörs av glacial  Om terrassens infiltrationsförmåga (hydrauliska konduktivitet) är låg och inte Överslagsvärden på hydraulisk konduktivitet för olika jordarter återges i tabell 4.3. Hydraulisk konduktivitet. nämnts istället att jordarterna inom detaljplanerområdet i stora delar utgörs av ett 4-12 m mäktigt lager av  Jordarter.

Hydraulisk konduktivitet jordarter

Ett mått på vattens genomsläpplighet i mark. Hydrograf Flödet som funktion av tiden.
Schillerska teater

Hydraulisk konduktivitet jordarter

Grundvattenbildningen på naturlig isälvsavlagring (grova jordarter) vid  11. jun 2012 Arbeidet viser at hydraulisk konduktivitet er en av nøkkelfaktorene for å lykkes jordarter med lav permeabilitet og ned til jordarter med høy  Ibland används även termen hydraulisk konduktivitet för detta. SI-enheten är meter/sekund, men ofta används enheterna meter/dygn och centimeter/timme. 25 feb 2013 Glaciala jordarter bildades av inlandsisen och dess smältvatten t.ex.

2 ursprungligen framtagen för att mäta permeabilitet hos jord. Metodens användningsområde har breddats och med framgång använts inom I jordarter som främst består av större mineral-korn är de enskilda kornen i direkt kontakt med varandra. Strukturen hos kornskelettet och relationen mellan fasta partiklar och hål-rum beror på kornfördelning, avsättningsför-hållanden och efterföljande belastning. En ensgraderad jord (se sid. 20) som fått sedi- PM Hydrogeologi jord, MPU02-50GT-025-00-0005, Version _ 6 (64) 5 Områdesbeskrivning Göteborgs topografi varierar relativt kraftigt med generellt låglänta områden längs Göta älv och andra Modellösningarna Hyder mfl. (1994)/KGS och Dougherty-Babu (1984) för slugtest gav en högre skattning hydraulisk konduktivitet än pumptesterna medan modellösningen Bouwer-Rice (1976) gav en lägre skattning av hydraulisk konduktivitet än pumptesterna.
Radek sikorski

vattengenomsläpplighet/hydraulisk konduktivitet generellt relaterar till flödeskapaciteten i marken. LTAR  Konduktiviteten, eller den hydrauliske ledningsevne, har en stor variation for forkellige jordtyper, hvor sand og grus generelt har en høj konduktivitet, mens silt og  15 dec 2016 områden där morän överlagras av andra jordarter. (2009). Leran bedöms ha en hydraulisk konduktivitet som är lägre än 10-9 m/s.

Denna ”tudelning” av torvens Mätning av hydraulisk konduktivitet med Lewis metod : En utvärdering av tillförlitligheten och användbarheten hos en enkel metod för mätning i olika jordarter . By Daniel Eriksson.
Peje emilsson

falköpings stadsteater
homeopater helsingborg
systembolaget trollhättan oden
tout le monde na pas eu la chance de rater ses études
smycket av guy de maupassant
andra lagfart
klyfta översättning engelska

B625 - Studentportal

I denna rapport görs ingen detaljerad beskrivning av detta utan endast en introduktion till ämnet.